Vi trenger sosiale entreprenører

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie holdt avslutningsinnlegg om veien videre for sosialt entreprenørskap i Norden. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

– Vi trenger de som går foran. De som tar tak i uløste behov. Vi trenger med andre ord sosiale entreprenører. Det sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Nordisk konferanse om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Malmø 10. mars.

Arbeids- og sosialministeren holdt avslutningsinnlegget på konferansen som gikk av stabelen i Malmø 9. og 10. mars 2016. Konferansen i regi av Nordisk ministerråd, samlet aktører fra alle de nordiske landene innenfor offentlig, privat og frivillig sektor som arbeider med sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, samt sosiale entreprenører selv og andre interesserte i de nordiske landene.

Sosialt entreprenørskapsperspektiv i 2017

Hauglie la vekt på at vi må stimulere til nye måter å løse velferdsstatens utfordringer. Statsråden pekte på at det nordiske arbeidet og konferansen i Malmø har vist hvordan sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon kan bidra.  I 2017 vil Norge ta over formannskapet i Nordisk Minsterråd.

– Jeg vil derfor legge til rette for at vi har et sosialt entreprenørskapsperspektiv i relevante aktiviteter i arbeidsliv- og sosialsektoren under vårt formannskap i 2017, sa statsråden avslutningsvis.