Fagstoff

7683529

FAGET ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING PÅ FOSS + LÆREPLANEN

Elever på Foss kan velge 5 timer Entreprenørskap og Bedriftsutvikling i 2. og / eller 3. klasse. I 2. klasse er hovedemnene: entreprenørskap – oppstart – drift. I 3. klasse er hovedemnene: videreutvikling av bedrift – innovasjon – internasjonalisering. Her er link til læreplanen i faget:

http://www.udir.no/kl06/ENT1-01/Kompetansemaal/?tbm=Vg3___Entreprenoerskap_og_bedriftsutvikling_2%2BEntreprenoerskap_og_bedriftsutvikling_2

pettersmart

Synes du det virker spennende å starte og drive sin egen bedrift?

I dette praktiske faget vil du få prøve å arbeide i din egen bedrift allerede som skoleelev! Vi skal starte opp og drive flere ungdomsbedrifter. Du vil få både praktisk og teoretisk kunnskap om bl.a.:

 • Oppstart av bedrift
 • Registrering av bedrift
 • Forretningsplan
 • Budsjett og regnskap
 • Markedsføring
 • Ledelse og personalpolitikk
 • Videreutvikling av bedrift

Vi har pensumbok i faget, men dette er først og fremst et praktisk fag der vi skal prøve ut pensum i praksis. Vi driver forretningsvirksomhet og du vil kunne tjene dine egne penger i bedriften. Skoleåret 2013-14 er det 12 forskjellige ungdomsbedrifter på Foss, basert på elevenes egne forretningsideer og interesser.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

Du bør ha hatt entreprenørskap 1, for å velge entreprenørskap 2. Men det er også mulig å velge bare det ene kurset og ta entreprenørskap 1 i enten 2. klasse eller 3. klasse.

 • Entreprenørskap 1: entreprenørskap – etablering – drift.
 • Entreprenørskap 2: bedriftsutvikling – innovasjon – internasjonalisering.

Muligheter for utenlandstur

Vi har fått 2-årig støtte fra EU-programmet Comenius, noe som innebærer et entreprenørskapsamarbeid med skoler i Belgia og Sverige, som vi skal reise og besøke i skoleåret 2014-15. Tidligere har en gruppe entreprenørskapselever fra Foss vært på en turer til Sofia (Bulgaria), Stuttgart (Tyskland), Zürich (Sveits) og Ilula (Tanzania).

 Ungt entreprenørskap

Vi vil samarbeide tett med Ungt entreprenørskap Norge, avdeling Oslo (www.ue.no) som tilbyr en rekke relevante kurs i for eksempel kreativitet, nettverksbygging, regnskap, ledelse, markedsføring osv. Vi samarbeider også med næringslivet, bl.a. gjennom skolens Partnerskapsbedrifter og bedriftenes mentorer fra næringslivet. Ungt Entreprenørskap arrangerer også Fylkesmesser og Norgesmesterskap der Ungdomsbedriftene kjemper mot hverandre i ulike disipliner.

Eksamen:

 • ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1:  kan ha lokalgitt muntlig-praktisk eksamen
 • ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 2: kan ha sentralgitt skriftlig eller lokalgitt muntlig-praktisk eksamen.                

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *