InnovasjonsCamp i regi av Erasmus+ i Karlstad!

10 Fosselever og 12 elever fra Lillerudsgymnasiet i Karlstad, deltok i 3-dagers InnovasjonsCamp i Karlstad 17. – 21. mars! Oppdragsgiver var LØFBERGS KAFFE som har sitt hovedkvarter og fabrikk i Karlstad. Elevene jobbet i 5 svensk-norske grupper og oppgaven var: Hvordan redusere klimaavtrykket fra kaffeforbruket? Hvordan kan vi utnytte reststrømmene fra kaffeforbruket? Skap bærekraftige og sirkulære produkter og/eller tjenester ut av kafferester. (kaffegrut, emballasje osv)

Dette var Camp nr. 4 av 4 i et prosjekt finansiert av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

Gruppene fremførte en pitch på maks 2 minutter + en reklamefilm på maks 1 min med sin løsning til juryen. Oppgaven var:

  • Ha tydelig kobling mellom ide og ferdig produkt
  • Si noe om hvem som skal utvikle produktet + finansiering
  • Beskrive en fungerende forretningsmodell (både redusert klimaavtrykk og lønnsom bedrift)
  • Løsningen skal knyttes til bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Reflektere over hvordan gruppens løsning kan brukes på matsvinn generelt

InnovasjonsCampen ble et godt samarbeid mellom Løfbergs, lærere og elever på Lillerudsgymnasiet og på Foss videregående skole + Ungt Entreprenørskap Värmland og Ungt Entreprenørskap Oslo som var med som tilretteleggere.

Løsningene elevene presneterte for juryen, gikk bl.a ut på å lage gjødsel eller biodiesel av de store mengder næringsrik kaffegrut som blir til overs fra bedrifter og forbrukere hver dag.

Løsningene presenteres for juryen
Juryen var fra LIllerudsgymnasiet og Ungt Företak Värmland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *