Bærekraftig Innovasjonscamp i Sverige

7 entreprenørskapselever og en lærer fra Foss var i slutten av april på naturbruksskolen Lillerudsgymnasiet i Karlstad, Sverige. Foss vgs. v/lærer Eline Hjelle, leder et stort 2-årig Erasmus+ entreprenørskapsprosjekt med tilsammen 100 deltagere fra Norge, Sverige,
Latvia og Italia.

Deltagerne skal ha en Innovasjonscamp i hvert av de 4 landene: https://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Videregaaende- opplaering/Innovasjonscamp. Parallellt med de 4 møtene utvikles det en Innovasjonscamp App som bygger på erfaringer fra campene.

Besøket i Sverige, inneholdt mange ulike aktiviteter: elevene laget europeisk CV, hadde leksjoner om FNs bærekraftsmål, om prosjektarbeide, om App-arbeide og fikk omvisning på Lillerud Gård.

På den 2-dagers Innovasjonscampen arbeidet elevene på engelsk i internasjonale grupper for å løse denne Bærekraftsoppgaven fra Lantbrukarnas Riksförbund:

Your task is to develop a produkct or service that has the characteristics of
reducing the negative climate effect or of improving the climate effect within
farmestry, forestry or aquaculture. Your should also reflect on the profability of
your product or service.

Det var mange spennende løsninger fra lagene: algeproduksjon, ulike systemer for bevaring av regnvann, omdanning av plast til brensel og dyrking av mat i høydemoduler.

Neste treff for entreprenørskapselever fra Foss er i Riga, Latvia høsten 2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *