Foss har ledet arbeidet med ny Innovasjonscamp App

Foss videregående skole har tatt initiativet til og ledet arbeidet med en ny Innovasjonscamp App. Appen finnes nå på App Store og Google Play og heter JA Innovation Camp App.

Mer informasjon om selve Appen: https://www.ue.no/oslo/nyheter/innovation-camp-app-by-ja

Skolen har samarbeidet med entreprenørskapslærere og elever i Latvia, Sverige og Italia og Ungt Entreprenørskap Oslo og Ungt Entreprenørskap Europa. Apputviklere og Appdesigner har vært tidligere entreprenørskapselever på Foss, Sivert Schou-Olsen og Markus Gundersrud, samt Torbjørn Ruud. Det europeiske utdanningsprogrammet Erasmus+ har støttet arbeidet med Appen.

Etter 2 års arbeid, ble Appen ble Europa-lansert på et stort Zoom møte 29. mai, og vil være et hjelpemiddel når Innovasjonscamp arrangeres fremover.

Innovasjonscamp: er et program som er utviklet i Norge men som tilbys fra Ungt Entreprenørskap globalt: I programmet får elevene eller studentene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *