Tidligere Fossbedrift nominert til Årets Sosiale Entreprenør 2016

Årets Sosiale Entreprenør er en hederspris til en sosial entreprenør som har utviklet et eksepsjonelt stort potensial for å løse sosiale utfordringer i Norge. I utvelgelsen legger juryen vekt på innovasjon, «dobbel bunnlinje» og vekstpotensial. I år avgjøres dette onsdag 26. oktober og det er disse fem selskapene som scorer best på juryens tre kriterier:

  • Generasjonsmøtet M – tidligere ungdomsbedrift på Foss
  • MindFit AS
  • Medarbeiderne AS
  • International Sandwich Brothers AS
  • Diamond Care Norge AS

 

Generasjonsmøtet M AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Selskapet tetter en generasjonskløft som i vår tid bare øker. De utløser verdi på begges hånd, den eldre som ønsker besøk og den yngre som får en meningsfull ekstrajobb.»

– Vi var bare 17 og 18 år gamle første gang vi deltok på SosEnt-konferansen. Da så vi på de nominerte med en blanding av beundring og respekt. Derfor er det en stor ære og veldig spennende at Generasjonsmøtet M er en av de nominerte i dag, fem år senere, sier daglig leder Anne Stine Hole og styreleder Christina Væting Nergård.

Hva er problemet?
Det eksisterer en avstand mellom eldre mennesker og samfunnet rundt. Denne avstanden kan være en av grunnene til at mange eldre føler seg ensomme og mindre aktive. Samtidig er det vanskelig for unge under 18 år å få seg deltidsjobb.

Hva er deres mål?
Generasjonsmøtet M utgjør en felles løsning på begge disse utfordringene. Vi tilbyr besøkstjenester til sykehjem og eldre privatpersoner, og vi ansetter ungdommer mellom 14 og 19 år som besøksvenner. Vår visjon er å skape relasjoner mellom generasjonene.

Hva gjør dere?
Vi organiserer besøk på ulike sykehjem og til ulike privatpersoner i Oslo og omegn. For å imøtekomme forskjellige behov hos ulike grupper av eldre, jobber vi bevisst for å ha et stort mangfold av besøksvenner når vi rekrutterer, og har gode rutiner for opplæring og oppfølging.

Hva er nytt med denne løsningen?
Selve organiseringen av tjenesten er innovativ. For det første ansetter vi en samfunnsgruppe som vi anser som uutnyttet, men ressurssterk. For det andre er vi en av få arbeidsplasser for kun ungdommer, derfor vil vi tiltrekke oss mange flinke og lærevillige folk. Ettersom ungdommer er relativt billige i drift, kan vi sysselsette flere og samtidig aktivisere flere eldre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *